Pagalba vaikams: 7 organizacijos, kurias remdami galite prisidėti prie neįgalių, sergančių ir nepasiturinčių vaikų gerovės

Pagalba vaikams – tai neįkainojama investicija į mažųjų ateitį ir gerovę. Ketinate skirti paramą ir ieškote organizacijos, prie kurios veiklos norėtumėte prisidėti savo indėliu? Pasikalbėkime apie keletą labdaros ir paramos fondų, kurių prioritetinė veikla – pagalba sergantiems, skurstantiems ar kitų nelaimių paliestiems vaikams. Galbūt viena jų artima ir Jūsų vertybėms?

Pagalba vaikams: kodėl verta aukoti labdaros ir paramos fondui?

  • Tiesioginė pagalba. Paramos organizacijos gautas aukas tikslingai nukreipia tiems, kuriems jos šiuo metu reikalingiausios – būtent todėl Jūsų pagalba vaikams gali tiesiogiai prisidėti prie gydymo paslaugų ar mažųjų gerovės užtikrinimo.
  • Mažais žingsneliais prisidedate prie didelio tikslo. Net ir simbolinė auka, skirta paramos fondui – tai didžiulis žingsnis, skatinantis pokyčius. Kai iniciatyvių, aktyvių ir geranoriškų žmonių daug, kiekvieno iš jų indėlis tampa keičiančiu vaikų gyvenimus.
  • Skaidrumas ir efektyvumas. Paramos organizacijos turi patirties ir išteklių tinkamai panaudoti rėmėjų aukas ten, kur jos būtinos, tuo pačiu užtikrinant skaidrumą ir atsakomybę. Skirdami auką vienam tokių fondų, galite būti tikri, kad ji bus pasitelkta efektyviai ir patikimai.

Kokie fondai Lietuvoje laukia Jūsų paramos?

Svarstote, kokiai organizacijai skirti savo paramą? Jūsų dėmesiui – net 7 fondai Lietuvoje, visas pastangas skiriantys pagalbai vaikams:

I. Gerumo dėžutė (Lukrecijos labdaros ir paramos fondas)

Gerumo dėžutė – unikalus Lukrecijos labdaros ir paramos fondo projektas, kurio tikslas – ne tik sudominti fizinius asmenis-rėmėjus pagalba vaikams, bet ir atsidėkoti už jų gerumą. Auką skirdamas prenumeratos principu, kiekvienas asmuo kas mėnesį gauna staigmenomis pripildytą dovanų dėžutę, kurios turinį dovanoja projekto partneriai. Surinktos lėšos finansuoja negalios ar ligos paliestų vaikų reabilitacines sveikatos procedūras, kurios skatina vaikų savarankiškumą, integraciją visuomenėje ir geresnę gyvenimo kokybę. 

Tapdamas prenumeratoriumi, kiekvienas asmuo gali pasirinkti kas mėnesį norimą skirti sumą, o prenumeratos eigoje – ją pakeisti ar atšaukti. Norinčius prisidėti alternatyviais paramos vaikams būdais, projektas kviečia skirti vienkartinę auką arba 1,2 % GPM Lukrecijos labdaros ir paramos fondui, o verslus – prisidėti prie Gerumo dėžutės projekto vystymo savo asortimentu ar paslaugomis.

II. Vaiko raidos klinika

VŠĮ Vaiko raidos klinika – ne pelno siekianti organizacija, kuri teikia individualizuotas, tikslines vaikų reabilitacijos paslaugas. Besirūpindama pagalba vaikams su įvairiais raidos sutrikimais, fizinėmis psichikos elgesio ar vystymosi problemomis, klinika nuolat plečiasi, pristato naujas, pažangias procedūras ir pamažu užtikrina, kad įstaigoje vaikams būtų teikiamos visos jų sveikatinimui būtinos paslaugos. Prisidėti prie Vaiko raidos klinikos veiklos galite net keletu patogių būdų: pavyzdžiui, skirdami 1,2 % GPM arba pinigine auka net 6 skirtingais mokėjimo metodais.

III. Mamų unija

Paramos ir labdaros fondo „Mamų unija“ misija – rūpintis vaikais, sergančiais onkologinėmis ligomis ir teikti jiems bei jų šeimoms finansinę bei emocinę pagalbą. Fondas organizuoja terapinius ir kūrybinius užsiėmimus ligoninėse, aprūpina vaikus reikalingomis slaugos priemonėmis ir finansuoja gydymą bei reabilitaciją užsienyje. Mamų unija taip pat bendradarbiauja su ligoninėmis ir skatina visuomenės supratimą apie sergančių vaikų problemas.

IV. Rimanto Kaukėno fondas

Rimanto Kaukėno fondas remia sunkiai sergančius vaikus, sergančius onkologinėmis, genetinėmis ir kitomis kritinėmis ligomis. Ši organizacija teikia tiesioginę pagalbą šeimoms, aprūpina jas slaugos priemonėmis, vaistais ir reabilitacijos paslaugomis, tai pat organizuoja vaikų svajonių išsipildymo renginius ir bendradarbiauja su gydymo įstaigomis, siekdama gerinti gydymo kokybę bei praskaidrinti jose besigydančių vaikų kasdienybę.

V. Niekieno vaikai

„Niekieno vaikai“ – organizacija, kurios tikslas – teikti fizinę ir emocinę paramą vienišais vaikais ligoninėse ir krizių centruose. Įstaigos savanoriai padeda vaikams, kurie gydosi ligoninėse be tėvų ar kitų artimųjų, užtikrina jų priežiūrą, ramybę, emocinį palaikymą. Iniciatyva veikia didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o prisidėti prie projekto plėtros kiekvienas gali ne tik finansine parama, bet ir savo laiku – tapdamas vienu iš savanorių.

VI. Gelbėkit vaikus

Jei aukščiau minimi labdaros ir paramos fondai dėmesį skiria su ligomis ar negalia susiduriantiems vaikams, organizacijos „Gelbėkit vaikus“ prioritetas – pagalba vaikams, patiriantiems skurdą, smurtą ir kitas problemas. Organizacija siekia užtikrinti vaikų teises ir gerovę per vaikų dienos centrus, įvairius edukacinius projektus ir paramos programas. Fondas veikia ne tik Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio šalyse, kur padeda nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių ir konfliktų.

VII. SOS vaikų kaimai

SOS Vaikų kaimai – unikali paramos iniciatyva, užtikrinanti atsakomybę už vaikų globą nuo gimimo iki savarankiško gyvenimo pradžios. Šios iniciatyvos tikslas – pasirūpinti, kad vaikai augtų visavertėse šeimose. Organizacija vadovaujasi tarptautiniais vaikų teisių standartais, teikia paramą socialiai pažeidžiamiems vaikams ir garantuoja, kad kiekvienas jų taptų pilnaverte visuomenės dalimi.

Jūsų mažas žingsnis dideliems vaikų pokyčiams: prenumeruokite Gerumo dėžutę!

Gerumo dėžutė – prenumeratos principu skiriama parama vaikams su negalia. Prenumeruokite mėnesinę dovanų dėžutę, kurią įsteigė partneriai-rėmėjai, ir kasdien prisidėkite prie vaikų svajonių išpildymo! Prenumeratos kaina – vos nuo 11 Eur.